Đối Tác Cung Cấp Sản Phẩm Khách Sạn

  • Đồ Uống
  • Aquafina
  • Pepsi
  • Sting
  • Mountain Drew
  • 7Up
  • Tea+
  • Lipton

Đồ dùng khách sạn

Kosei là doanh nghiệp nhiều năm sản xuất các sản phẩm hotel amentities cho các khách hàng nhật bản. Fotel tự hào mang những sản phẩm tiêu chuẩn Nhật Bản từ Kosei đến với các khách hàng của mình. Các sản phẩm được chia thành nhiều bộ Kit phục vụ nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

learn more >>

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VNPOST
GiẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC SẠCH